budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021.

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

БРОЈ: 66-1982/2021-01

ДАТУМ: 29.11.2021. године

На основу члана 67. Статута општине Житорађа (“Службени лист града Ниша“, бр. 27/19) и члана 28. Правилника о одобравању и финансирању Програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Житорађа за 2021. годину бр. 66-379/2021-01 од 22.01.2021. године (Службени лист града Ниша бр. 7/21 од 02.02.2021. године), а на основу предлога стручне Комисије, општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 29.11.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2022.

zitoradja-srednji-grb

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2022. годину

Општинско веће општине Житорађа позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Житорађа за 2022. годину (у даљем тексту: Нацрт одлуке) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 29.11.2021. до 13.12.2021. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Житорађа, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-43/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 19.11.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-44/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 22.11.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, СТРУГАНИ АСФАЛТ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-42/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 12.11.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.