budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

НАБАВКА И УГРАДЊА СПРАВЕ ЗА ИГРАЛИШТА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара - набавка и уградња справе за игралиште у основној школи „Топлички хероји“ у Житорађи бр. Одлуке 404-25-18/2018-03 од 19.11.2018. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка и уградња справе за игралиште

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 42/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 40. Статута општине Житорађа, (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16),

Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној дана 9. новембра 2018. године, донела је

 ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Одлука се може преузети ОВДЕ

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга - израда елабората геодетских радова бр. Одлуке 404-25-16/2018-01 од 06.11.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга - израда елабората геодетских радова

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

НАБАВКА УСЛУГА-СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга – стручни надзор над извођењем радова бр. Одлуке 404-25-17/2018-01 од 06.11.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга - стручни надзор над извођењем радова

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

НАБАВКА И УГРАДЊА СПРАВЕ ЗА ИГРАЛИШТЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара - набавка и уградња справе за игралиште у основној школи „Топлички хероји“ у Житорађи бр. Одлуке 404-25-15/2018-03 од 19.10.2018. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка и уградња справа за игралиште

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Питања и одговори

Измена и допуна Конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Обавештење о обустави поступка ЈН

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.