budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 217-1764/2020-01

Дана, 17.10. 2020.године

Ж и т о р а ђ а

На основу мера Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање инфекције вирусом Covid19, Штаб за ванредне ситуације општине Житорађа, на седници одржаној дана 17.10.2020 године, донео је

Н А Р Е Д Б У

Read more...

ОБАВЕШТЕЊЕ УГОСТИТЕЉИМА

zitoradja-srednji-grb

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу новог Закона о угоститељству донет је и нови Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система, који је ступио на снагу 1. октобра 2020. године.

У складу са тим, Општинска управа општине Житорађа обавештава угоститеље са подручја општине Житорађа, који пружају услуге смештаја у својим објектима, да су у законској обавези да уколико се нису већ евидентирали, то учине у што краћем временском року у Општинској управи општине Житорађа, Одсек за општу управу и заједничке послове, како би се евидентирали и добили своје креденцијале (корисничко име и лозинку) за приступ систему како би могли да наставе своје пословање кроз Централни информациони систем е Туриста.

СРБИЈА СТВАРА МОГУЋНОСТИ

mali grb srbije

Кабинет председника Владе Републике Србије је припремио брошуру под називом ,,Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде" са циљем да детаљније информације о подстицајима и облицима подршке буду доступне на једном месту, првенствено компанијама које улажу у истраживање и развој, па и остатку привреде.

Такође, припремљена је и верзија на енглеском језику под називом ,,Serbia – emerging tech development hub" у намери да се промовише Република Србија као повољна дестинација за пословање и за инвестирање у истраживање и развој и у нове технологије.

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа

Општине Житорађа

Топлички хероји бр. 53

Житорађа

Број 404-25-19/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум 29.09.2020. године

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС број 91/2019„), и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 29.09.2020. године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ИЗРАДА АТЕСТА О ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа

Општине Житорађа

Број 404-25-18/2020-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 10.08.2020. године

На основу чл. 27. ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, ВД начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ВД начелника Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца Општинске управе општине Житорађа у поступку спровођења набавке на коју се ЗЈН не примењује, број набавке 404-25-18/2020-03, уговор о набавци услуга – Израда Атеста о исправности електроинсталација и потврда одговорног извођача о исправности радова за потребе МЗ Ново Момчилово и електронска предаја документације надлежној електродистибуцији Прокупље преко центра за обједињену наплату, додељује понуђачу МПП Електро, Прокупље, Липарска 69.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.