Print
Петак, 16 Август 2013

ИЗАБРАНИ ДИРЕКТОРИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

zitoradja-srednji-grb

Ha основу члана 21. и 31. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник PC" број 119/12), члаиа 32. ст.1. тач.9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник PC" бр.129/07) и члана 40. Статута општине Житорађа ("Службени лист града Ниша" бр.80/08 и 36/13),

Скупштина општине Житорађа на седници од 13. августа 2013 године. донела је

РЕШЕЊЕО ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЖИТОРАЂА

 

Решење се може видети и преузети овде.

_________________________________________________________________________________________

Ha основу члана 21. и 31. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник PC" број 119/12), члаиа 32. ст.1. тач.9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник PC" бр.129/07) и члана 40. Статута општине Житорађа ("Службени лист града Ниша" бр.80/08 и 36/13),

Скупштина општине Житорађа на седници од 13. августа 2013 године. донела је

 

РЕШЕЊЕО ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО И ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

 

Решење се може видети и преузети овде.