Print
Петак, 16 Август 2013

ПОЗИВ ЈП "ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ" ЗА НАБАВКУ ГОРИВА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.01-406/13од 10.07.2013.године, ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО И ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ, КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 10,18412 Житорађа објављује

ИЗМЕЊЕНИ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку за набавку дизел горива и бензина за период до 31.12.2013. године.

Позив се може преузети овде, а конкурсна документација овде.