Print
Петак, 23 Август 2013

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГЉА

ugalj

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 404-14/2013-01 од 20.08.2013. године ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа,  објављује

ПОЗИВ

 

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара, огрева - угља (висококалоричног и нискокалоричног) за потребе основне школе у Житорађи.

 

Позив се може преузети овде, а Конкурсна документација овде.