Print
Четвртак, 29 Август 2013

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

drva

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-16/2013-01 од30.08.2013.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка огревног дрвета за потребе основне школе „Топлички хероји“ у Житорађи.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ.