Print
Уторак, 25 Фебруар 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАКУ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-3/2014-01 од 25.02.2014. године,  ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-погонског горива за потребе општине Житорађа у 2014. години.


Позив се може преузети ОВДЕ, а Конкурсна документација ОВДЕ