Print
Среда, 26 Фебруар 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

kanc materijal

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добара бр.404-2/2014-01 од 24.02.2014. године, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – канцеларијског материјала за потребе органа и служби општинске управе

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ.

Обавештавају се заинтересовани понуђачи да измењену Конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда могу преузети на Порталу управе за јавне набавке.