Print
Понедељак, 24 Март 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВ ГРАДНИХ РАКЕТА

rakete

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-4/2014-01 од 21.03.2014.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара

набавка против градних ракета за потребе 7 противградних станица

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.