Print
Петак, 25 Април 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О ЗОНИ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр.404-6/2014-01 од 23.04.2014.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга –израда елабората о одређивању зона санитарне заштите изворишта „ Гривац“ и „Ливаде“ у Житорађи

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Такође, документација везана за овај позив се налази и на Порталу јавних набавки.