budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 20 Јун 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-8/2014-01 од 19.06.2014. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа

            објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


Дана 23. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна) и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење).

 Дана 24. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна), Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење), Додатна појашњења (Појашњења) и Одговори (Одговори).

Молимо заинтересоване да прате и Портал јавних набавки.eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.