Print
Петак, 15 Август 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-9/2014-01 од 14.08.2014. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа објављује

                                                                                                                 ПОЗИВ               

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Објављујемо допуњену конкурсну документацију, Питања, Одговоре на постављена питања и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки.