budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 03 Фебруар 2015

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

sport

У складу са чланом 7. Правилника о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Житорађа, члана 57. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр 80/08) и Одлуке о буџету општине Житорађа за 2015. годину („Службени лист града Ниша“ бр 104/14)

 ПРЕДЕДНИК ОПШТИНЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета општине Житорађа за 2015 годину за суфинансирање потреба у области спорта

ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Предмет конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Житорађа за 2015. годину намењено - Основним програмским активностима спортских клубова/удружења/организација-такмичарски спорт, на територији општине Житорађа.

Компоненте у којима је могуће поднети предлог пројекта за додлеу средстава су:

  1. Функционисање и унапређење рада фудбалског спортског савеза,на територији општине Житорађа.Максимални износ опредељених средстава по пројекту је 700.000,00 динара. Подносиоци по овој компоненти могу бити фудбалски савези са територије општине Житорађа.
  2. Унапређење такмичарског спорта у области фудбала, активности спортских фудбалских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних спортских савеза на територији Општине Житорађа од посебног значаја за Општину. Максимални износ опредељених средстава по пројекту је 3.500.000,00 динара. Укупан износ средстава опредељен за ову компоненту је 6.000.000,00 динара. Подносиоци по овој компоненти могу бити фудбалски клубови као и територијални фудбалски савези са територије општине.
  3. Унапређење мушког такмичарског спорта у области рукомета, активности спортских рукометних организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних спортских рукометних савеза на територији Општине Житорађа од посебног значаја за Општину. Максимални износ опредељених средстава по пројекту је 2.500.000,00 динара. Подносиоци по овој компоненти могу бити мушки рукометни клубови као и територијални рукометни савези са територије општине.
  4. Унапређење женског такмичарског спорта у области рукомета, активности спортских рукометних организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних спортских рукометних савеза на територији Општине Житорађа од посебног значаја за Општину. Максимални износ опредељених средстава по пројекту је 700.000,00 динара. Подносиоци по овој компоненти могу бити женски рукометни клубови као и територијални рукометни савези са територије општине.
  5. Унапређење рекреативног спорта, уклаљање негативних последица спотра на територији општине Житорађа. Максимални износ опредељених средстава по пројекту је 150.000,00 динара. Подносиоци по овој компоненти могу бити синдикалне организације предузећа са територије општине Житорађа.

Документација:

 -        Јавни конкурс (документ)

-         Изјава о прихватању обавезе реализације пројекта

-         Захтве за финансирање

-         Образац пријаве програма/пројекта

-         Образац наративног буџета програма/пројекта

-         Табеларни преглед буџета

Рок за достављање документације је 8 дана, односно, најкасније до 12.02.2015. (четвртак) до 14.оо сати.
eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.