Print
Уторак, 07 Јул 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

rakete

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-3/2015-01(1) од 03.07.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка противградних ракета


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Документација је доступна и на Порталу јавних набавки