budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 18 Септембар 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

grb-opstine-zitoradja

Нa основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – услуга - израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Житорађа, бр. 404-10/2015-03 (3) од 11.09.2015. године,

 Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Житорађа


Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Заинтересовани понуђачи треба да прате и Портал јавних набавки ради евентуалних питања, појашњења или измене конкурсне документације.

Одлука о додели уговора, 09.10.2015. Обавештење о закљученом уговору.
eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.