budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 23 Октобар 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОДВОДЊАВАЊУ

atarski put

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку извођења радова бр. 404-4/2015-01 (1) од 19.10.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађао бјављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – уређење пољских путева и радови на одводњавању у комасацином подручју за део КО Вољчинац


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Моле се заинтересовани понуђачи да прате и Портал јавних набавки, ради евентуалних питања и одговора, као и евентуалних измена Конкурсне документације.

Измењена Конкурсна документација

Одговори на постављена питања

Питање и одговор

Питања и одговори

Одлука о додели уговора се може преузети ОВДЕ


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.