Print
Среда, 04 Новембар 2015

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - КРЧЕЊЕ ШУМА

sume u srbiji

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр. 404-8/2015-03(3) од 10.08.2015.године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- набавка радова на крчењу напуштених воћних засада и растиња у КО Вољчинац, општина Житорађа


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ