Print
Петак, 05 Фебруар 2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

kanc materijal

Нa основу члана 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-3/2016-03 од 04.02.2016. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА,  Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

                објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Житорађа за 2016. годину


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Моле се заинтересовани понуђачи да прате и Портал јавних набавки, ради евентуалних питања, одговора и измене Конкурсне документације. Питање и одговор

Одлука о додели уговора                                    Обавештење о закљученом уговору