Print
Понедељак, 21 Март 2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ

ulicna-rasveta

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12,14/15, и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку добара електричне енергије за уличну расвету на територији општине Житорађа бр. 404-2-1/2016-01 од 18.03.2016. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за набавку добара – електричне енергије за потребе уличне расвете на територији општине Житорађа


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација се могу преузети ОВДЕ

 Одлука о додели уговора.