Print
Среда, 06 Април 2016

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ЗА ОПШТИНУ ЖИТОРАЂА, У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА