Print
Четвртак, 07 Април 2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ ЗА КЛУБОВЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-7/2016-03 од 07.04.2016. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53

18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - Набавка спортске опреме за спортске клубове на територији општине Житорађа


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ