budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 08 Април 2016

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. („Сл гласник РС“, број 8/2012 и 94/2013) и Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у општини Житорађа за 2016. годину објављеног на интернет страници општине www.zitoradja.org дана 24.03.2016. године и чланом 12. Правилникао ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџетаопштине Житорађаза подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења из буџета општине Житорађа, Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, за општину Житорађа у области унапређења система социјалне заштите који имају за циљ успостављање, развој и унапређење услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета, заштиту права старих и изнемоглих лица и најугроженијих категорија становништва унутар система социјалне заштите, који ће се суфинасирати из буџета општине Житорађа, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

 Комисија је констатовала да је на конкурс пристигла 1 благовремена пријава, и да је у складу са захтевима и критеријумима који су наведени у тексту Јавног конкурса и смерницама за подносиоце предлога пројеката који се пријављују на Јавни конкурс.

                  Након оцене пријављеног пројеката, на састанку одржаном 05.04.2016. године, Комисија је утврдила

 ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊАПРОЈЕКАТАОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

 у општини Житорађа у 2016. години

  Област: Унапређење система социјалне заштите.


 1. Пројекат под називом „Можемо заједно-старост је мудрост“, пријаву поднело УГ „УРАДИ НЕШТО„ из Житорађе.


Вредност додењених средстава: 976.500,00 динара.eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.