budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 04 Октобар 2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈНМВ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-11/2016-01 од 29.09.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга - Израда пројектне документације (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова) за општински пут на територији општине Житорађа, деоница Дубово-Каре-Горњи Дреновац.

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки због евентуалних питања, одговора или измене Конкурсне документације.

Одлука о додели уговора


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.