budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Четвртак, 03 Новембар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ,

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016), ступио је на снагу 9. марта 2016. године а примењује се од 01. јуна 2016. године, изузев одредаба члана 9, 103 и члана 207. који се примењују почев од 08.06.2016. године.

У вези примене, обавештавамо Вас о значајним новинама које су предвиђене одредбама овог закона односно:

-          Орган је дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

-          Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција,да их прибавља и обрађује.

-          Орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

-          Уколико се ради о поступку који је покренут по захтеву странке, странка има право да сама прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција. У том случају, потребна је изричита изјава странке у писаној форми.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Списак лица која воде службене евиденције


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.