budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 16 Новембар 2016

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УГРАДЊИ УРЕЂАЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ИЗ БУНАРА У ЈАСЕНИЦИ И ИЗВОРУ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку радова бр. 404-2-3/2016-01 од 07.11.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – радови на уградњи уређаја за пречишћавање (деманганизацију ) воде из бунара у Јасеницу и Извору


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Такође, моле се заинтересовани понуђачи да прате Портал јавних набавки ради евентуалних питања и одговора и евентуалних измена Конкурсне документације.

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлика о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.