budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 01 Август 2017

ЈАВНА НАБАВКА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У МЗ ГОРЊЕ И ДОЊЕ ЦРНАТОВО

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-7/2017-01 од 31.07.2017. године,

ОПШТИНA ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга - израда пројекта фекалне канализације за МЗ Горње Црнатово и МЗ Доње Црнатово (Идејно решење, Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење) на територији општине Житорађа

ЈН бр. 404-2-7/2017-01

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 

Одлука о додели уговора

 

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.