budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Понедељак, 21 Август 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 25. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину (Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије објављује:

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је надлежни орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Производња амбалаже од пластичних маса и стреч фолије“, на кат. парцели број 2132/2 и 2134, КО Пејковац, СО Житорађа, носиоца пројекта СЗР „Кеса“, предузетника Андрије Михајловића из Пејковца, решењем број 501-759 од 17.08.2017.год.

 Увид у донето Решење може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 28.08.2017.год, у канцеларији број 22.

          Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана објављивања обавештења, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку

Стручни сарадник

за послове заштите животне средине

Наташа Младеновић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.