budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 23 Август 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Општинска управа

Одељење за привреду и финансије

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Општинска управа општине Житорађа, Одeљење за привреду и финансије обавештава заинтересовану јавност да је донела Решење о потреби процене утицаја на животну средину и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Пренамена објекта у оквиру фабричког комплекса фабрике „Soylemez – rubber & plastic“(Сојлемез – гума и пластика), на катастарској парцели број 5300/67, КО Житорађа, општина Житорађа.

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, у канцеларији број 22.

 

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине Републике Србије, а преко овог одељења.

 

Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину(„Службени лист РС“, број 135/04, 36/09).

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.