budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Понедељак, 28 Август 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

zitoradja-srednji-grb

Даном ступања на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гл. РС“, број 104/2016), стамбена зграда у којој најмање два лица имају право својине на два посебна дела у тој стамбеној згради постаје стамбена заједница и стиче својство правног лица у складу са овим законом.

Све стамбене заједнице су дужне да изврше регистрацију до 12.12.2017. године.

Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Регистру у локалној самоуправи од стране управника или лица овлашћеног одлуком стамбене заједнице у року од 15 дана од дана одржавања седнице скупштине, а може да се покрене и по службеној дужности.


Прописи и документација потребна за регистрацију стамбених заједница:


  1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
  2. ПРИМЕР ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ И ОДЛУКА О ИЗБОРУ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
  3. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
  4. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ У РЕГИСТРУ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
  5. ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА
  6. ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРУ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
  7. ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ИСПИТА И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА, УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА И САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРОФЕСИОНАЛНИХ УПРАВНИКА
  8. ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.