budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 10 Октобар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је надлежни орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Пренаменa објекта у оквиру фабричког комплекса фабрике „Soylemez – rubber & plastic“,  на катастарској парцели број 5300/67, КО Житорађа,  носиоца пројекта „Soylemez – rubber & plastic“, решењем број 501-1155 од 06.10.2017. год.

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 16.10.2017. год, у канцеларији број 22.

 

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду  у року од 30 дана од дана објављивања обавештења, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку

 

Начелник општинске управе

Зоран Сталевић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.