Print
Уторак, 07 Новембар 2017

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕНА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга израда пројектне документације (идејно решење, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за изградњу базена са пратећим садржајима у Житорађи бр. oдлуке 404-2-15/2017-01 од 03.11.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – израда пројектне документације за изградњу базена са пратећим садржајима у Житорађи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка