Print
Петак, 29 Децембар 2017

НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА У 2018. години

pumpa gorivoНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-2-17/2017-03 од 29.12.2017. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавкудобара – набавка горива за возила за потребе Општинске управе општине Житорађа за 2108.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 2