Print
Уторак, 13 Фебруар 2018

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2018.

kanc materijalНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке добара – набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Житорађа за 2018. годину и одлуке о покретању поступка број 404-25-3/2018-03 од 08.02.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

 За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Житорађа за 2018. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору