budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Понедељак, 26 Март 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА - Општинска управа

Одељење за привреду и финансије

 ОБАВЕШТЕЊЕ

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта Месна заједница Лукомир поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Атмосферске канализационе мреже насеља Лукомир, на кат. парцели број 4389, 1372, 1367/4, 4392, 4386 и 4393, КО Лукомир, општина Житорађа.

Увид у поднети захтев и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа СО Житорађа, канцеларија бр. 22 у времену од 8-14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може овом органу, доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

У Житорађи,

23.03.2018. год.

Начелник општинске управе

Милена Јовановић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.