budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 09 Мај 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. став 7., а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Производња дрвене грађевинске столарије и елемената“, на кат. парцели број 3375/4 КО Житорађа, носиоца пројекта „Костић-Плус“ из Житорађе.

 Увид у садржину решења може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, у канцеларији бр. 22, у времену од 800-1400 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине Републике Србије, а преко овог одељења.

 

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.