Print
Петак, 25 Мај 2018

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА ИСТЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-8/2018-03 од 21.05.2018. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка рачунарске опреме и инсталирање исте, број набавке 404-25-8/2018-03

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Измењена и допуњена Конкусрна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору