budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Четвртак, 19 Јул 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ

kostic plus

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА - Општинска управа

Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој

објављује

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАВАЊЕ САГЛАСНОСТИНА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 Носилац пројекта Занатска трговинска радња „Костић-плус“, Иван Костић из Житорађе је поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Производња дрвене грађевинске столарије и елемената“, на катастарској парцели 3375/4 КО Житорађа, Општина Житорађа.

Увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 16.08.2018.год, у канцеларији број 22, као и на интернет страници општине Житорађа zitoradja.org/

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја биће одржана 16.08.2018.год., у времену од 1000 часова, у малој сали општине Житорађа.

Јавној расправи и презентацији присуствоваће и носилац пројекта.

Студија се може преузети ОВДЕ

 

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.