Print
Понедељак, 08 Октобар 2018

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БАРИШТУ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга – израда пројекта атмосферске канализације у насељу Бариште, бр. Одлуке 404-25-13/2018-01 од 05.10.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – израда пројекта атмосферске канализације у насељу Бариште.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закљученом уговору