Print
Петак, 04 Јануар 2019

НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОУ за 2019.

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-1/2019-03 од 03.01.2019. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка лож уља за потребе Општинске управе за 2019.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору