budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Четвртак, 24 Јануар 2019

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА СРЕДСТАВА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 02-125/2019-01

Дана, 23.01.2019. године

Житорађа

 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број: 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), чл. 57. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 35. Правилника о финансирању или суфинансирању потреба или интереса грађана у области спорта из буџета општине Житорађа, број: 110-70/2019-01 од 08.01.2019. године, председник општине Житорађа, дана 23.01.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ

о образовању комисије за контролу утрошка средстава по позиву Спортског савеза Општине Житорађа за суфинансирање потреба у области спорта

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.