budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Четвртак, 31 Јануар 2019

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана. 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 други закон 101/16-други закон) чл. 60. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 32. Пословника Општинског већа општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 80/08), а у вези са чланом 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службни гласник РС“, број: 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 11.01.2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I

ПОНИШТАВА СЕ Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из Буџета Општине Житорађа, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Житорађа за 2018. годину бр. 400-1710/2018-01 од дана 11.10.2018. године, расписан и објављен на званичноj интернет страници општине Житорађа www.zitoradja.org и у дневном листу „Политика“ дана 23.10.2018. године, као и све предузете радње произашлe у току реализације Kонкурса.

 II

Овај закључак објавити на званичној интернет страници општине Житорађа www.zitoradja.org и у дневном листу „Информер.

Образложење

Општина Житорађа расписала је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из Буџета Општине Житорађа, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Житорађа за 2018. годину бр. 400-1710/2018-01 од 11.10.2018. године који је објављен на интернет страници општине Житорађа и у издању дневног листа Политика од 23.10.2018. године.

 На Јавни позив – конкурс у прописаном року пристигло је више пријава т.ј. више пројеката, међутим како је рок за подношење пријава истекао 30.10.2018. године, и обзиром да је конкурс расписан за 2018. годину и да сви пројекти који би евентуално били суфинансирани по конкурсу морају да се реализују до 31.12.2018. године што је кратак и недовољан временски период за реализацију пројеката, као и да се у тако кратком временском периоду не би постигао циљ реализације пројеката и расписивања Јавног позива – конкурса, Општинско веће општине Житорађа донело је одлуку као у диспозитиву овог Закључка.

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Број: 400-83/19-01, Дана: 11.01.2019. године

Председник Oпштинског већа

Иван Станојевић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.