Print
Понедељак, 18 Март 2019

НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА ЗА 2019.

raketeНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-8/2019-03 од 14.03.2019. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка противградних ракета за потребе противградних станица на територији општине Житорађа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка