budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 30 Јул 2019

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРИБИНА ЗА КУПАЛИШНИ КОМПЛЕКС, ИЗГРАДЊА ТРИБИНА, ИЗГРАДЊА ТОБОГАНА, ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА БИЛЕТАРНИЦЕ, СВЛАЧИОНИЦА, WC-а, И ТУШЕВА СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ СА ИЗРАДОМ БУНАРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању јавне набавкеу отвореном поступку набавка радова – Реконструкција трибина за купалишни комплекс, изградња тобогана, изградња објекта билетарнице, свлачионица, WC-a и тушева са партерним уређењем са израдом бунара са пратећом опремом бр. Одлуке 404-25-03/2019-03 од 29.07.2019године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

Објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова - Реконструкција трибина за купалишни комплекс, изградња тобогана, изградња објекта билетарнице, свлачионица, WC-a и тушева са партерним уређењем са израдом бунара са пратећом опремом, обликоване по партијама

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.