Print
Петак, 02 Август 2019

РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ ИГРАЛИШТА У ЖИТОРАЂИ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању јавне набавкеу отвореном поступку набавка радова – радови на измештању фудбалског игралишта у општини Житорађа, бр. Одлуке 404-25-04/2019-03 од 31.07.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова - радови на измештању фудбалског игралишта у општини Житорађа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора