Print
Петак, 30 Август 2019

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка - услуга измене и допуне Плана генералне регулације општине Житорађа, ЈН број 404-25-11/2019-03 и Одлуке бр. 404-25-11/2019-03 од 29.08.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - услуга измене и допуне Плана генералне регулације ЈН број 404-25-11/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора