Print
Петак, 13 Септембар 2019

ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА ЗА КУПАЛИШНИ КОМПЛЕКС - Фаза 2.

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга - вршење надзора над радовима на Рекoнструкција трибина за купалишни кпмплекс, изградња тобогана, изградња објекта билетарнице, свлачионица, WC-a и тушева са партерним уређењем са израдом бунара са пратећом опремом бр. Одлуке 404-25-12/2019-03од 12.09.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга -вршење надзора над радовима на Реконструкција трибина за купалишни комплекс, изградња тобогана, изградња објекта билетарнице, свлачионица, WC-a и тушева са партерним уређењем са израдом бунара са пратећом опремом.

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора