budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Четвртак, 19 Септембар 2019

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 56 ст. 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 56. ст. 3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. Закон и 95/2018), члана 71. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/19) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 01.08.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

Положај начелника Општинске управе општине Житорађа, у складу са одредбом чл. 56. ст. 3 и чл. 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, попуниће се јавним конкурсом.

Одлука се може преузети ОВДЕ

Јавни конкурс се може преузети ОВДЕ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.