Print
Петак, 20 Септембар 2019

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА ИЗМЕШТАЊУ ИГРАЛИШТА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга - Вршење стручног надзора над радовима на измештању фудбалског игралишта уопштини Житорађа ЈН бр. 404-25-14/2019-03, бр. Одлуке 404-25-14/2019-03 од 12.09.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује:

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услугаВршење стручног надзора над радовима на измештању фудбалског игралишта уопштини Житорађа ЈН бр. 404-25-14/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору