Print
Петак, 27 Септембар 2019

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРИЈЕМА ОБЈЕКАТА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга – услуга комисије за технички преглед и пријем објеката, ЈН бр. 404-25-15/2019-03, бр. Одлуке 404-25-15/2019-03 од 27.09.2019године, 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - набавка услуга – услуга комисије за технички преглед и пријем објеката, јн бр. 404-25-15/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору