Print
Среда, 09 Октобар 2019

НАБАВКА МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара - набавка мобилијара за дечија игралишта са постављањем, јн бр 404-25-17/2019-03 oд 08.10.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара– набавка мобилијара за дечија игралишта са постављањем

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора